"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Hadiah Pahala Bacaan Al-Quran

*
Para ulama berbeza pendapat dalam hal menghadiahkan pahala membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Adakah dibolehkan menghadiahkan pahala, sampakah pahala kepada si mati dan adakah bermanfaat baginya ?

Secara umum ada dua pendapat yang berbeza :

Pendapat pertama: Tidak boleh menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada orang sudah mati kerana ini merupakan suatu yang tidak bermanfaat sama sekali bagi si mati dan pahalanya tidak sampai kepadanya.

Pendapat kedua: Dibolehkan menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada orang yang sudah mati dan pahala itu sampai dan memberi manfaat kepada si mati tersebut tetapi perlu dikatakan (yakni didoakan) sebelum pembacaan: "Ya Allah sampaikanlah pahala apa-apa yang akan aku baca kepada si polan", yang afdhal dilakukan sebelum memulakan bacaan, namun boleh juga dilakukan selepasnya.

* 
Di dalam kitab "al-Adzkar" yang masyhur karya ulama Imam an-Nawawi 'alaihi rahmatul Bari, pada halaman 258, antara lain:- ".... Dan para ulama telah berbeza pendapat mengenai sampainya pahala bacaan al-Quran (kepada si mati). Maka pendapat yang masyhur daripada mazhab asy-Syafi`i dan sekumpulan ulama bahawasanya pahala bacaan al-Quran tersebut tidak sampai kepada si mati. Imam Ahmad bin Hanbal serta sekumpulan ulama yang lain dan sekumpulan ashab asy-Syafi`i (yakni para ulama mazhab asy-Syafi`i) berpendapat bahawa pahala tersebut SAMPAI. Maka (pendapat) yang terpilih adalah si pembaca al-Quran tersebut hendaklah berdoa setelah bacaannya : "Ya Allah sampaikanlah pahala apa-apa yang telah aku bacakan kepada si polan."

Berkata Imam Nawawi dalam Fatawanya, ms145: "Sampai pahala doa dan pahala sedekah dengan Ijmak. Dan berlaku khilaf pada pahala bacaan Al-Quran. Maka berijtihad Imam Ahmad dan sebahagian ulama Syafiyyah: Sampai pahala bacaan yang disedekah kepada si mati".

Pendapat yang muktamad di sini Mazhab Syafie ialah sampai pahala bacaan Al-Qur’an kepada si mati. Ini sepertimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Bujairimi Minhaj:

( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَصِلُ مُعْتَمَدٌ .
“Perkataan: Sesungguhnya tidak sampai pahala bacaan adalah Daif sedang perkataan: Dan sebahagian Ashab Syafi’i mengatakan sampai adalah MUKTAMAD.”
 Berkata Syeikh Muhammad Ar-Ramli (ulama mazhab Syafie) :

وَيَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ إذَا وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ؛ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ عَقِبَهَا وَنِيَّتِهِ حُصُولَ الثَّوَابِ لَهُ
 “Sampai pahala bacaan jika terdapat salah satu dari tiga perkara iaitu: 1. Pembacaan dilakukan di sisi kuburnya. 2. Berdoa untuk mayat sesudah membaca Al-Qur’an yakni memohon agar pahalanya disampaikan kepadanya. 3. Meniatkan sampainya pahala bacaan itu kepadanya.” (Hasyiatul Jamal)
*

Ibn Hibban dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadith Jundab bin AbdiLLah, RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti : "Surah al Baqarah adalah tulang belakang al Quran, ia diturunkan oleh lapan puluh malaikat dengan membawa satu persatu ayat. Sedangkan ayat kursi diturunkan dari bawah Arsy'. kemudian ia dikumpulkan dengan ayat-ayat surah al Baqarah. Surah Yasin pula adalah hati al Quran, tidak ada orang yang membacanya dengan mengharap redha ALlah dan pahala akhirat melainkan dia akan mendapat ampunan dari-Nya. Bacalah surah Yasin untuk saudara-saudara kamu yang telah meninggal dunia." (Ditakhrij oleh Ibn Hibban di dalam Kitab Sahihnya pada bab Fadhilat Surah al Baqarah. Demikian juga al Haithami meriwayatkannya di dalam kitab Mawarid al Dzam'an, (jilid V, h 397). Imam Ahmad juga meriwayatkannya di dalam al Musnad dari Ma'qal bin Yasar (jilid v h 26). Al Haithami mengulas hadith tersebut di dalam kitab Majma' al Zawaid, "Hadith tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalamnya ada salah seorang perawi yang tidak disebut namanya, bagaimanapun perawi perawi lainnya adalah sahih (jilid VI h 311)

Dalil orang hidup ada kaitan dengan orang mati ialah hadis:"واِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيهِ"
"Dan sesungguhnya mayat diazab dengan teriak tangis keluarganya ke atasnya" (HR Bukhari no. 1304)
* Hadis ini jelas menunjukkan tangisan ketidakredaan itu akan mengazabkan jenazah.
* Kata Syeikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki: "Jika tangisan keluarga si mati memberi azab kepada jenazah, tak kan lah Allah tidak menyampaikan pahala jika kita sedekah, berzikir dan membaca Al-Quran agar pahala itu disedekahkan kepada si mati."

*
Hadis : "Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal : Sedekah jariah, anak soleh yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat". (HR. Abu Daud)

Dalam hadits tersebut tidak dikatakan inqata intifa’uhu (terputus mendapat manfaat) tetapi disebutkan inqata ‘amaluhu (terputus amalnya). Adapun amalan orang lain (yang masih hidup) maka itu adalah milik orang yang mengamalkannya, jika dia MENGHADIAHKAN PAHALA kepada si mati, maka AKAN SAMPAI pahala orang itu kepada si-mati itu. (Syarh Thahawiyah : 456) 

Selepas tuan2 sudah mati, anak tuan2 yang soleh doakan tuan2, takkan tiada manfaat ? takkan tidak sampai doa itu ? Masa hidup tuan2 ada sedekah jariah AlQuran di masjid, selepas tuan2 sudah mati, ada orang baca guna AlQuran itu, perbuatan orang yang baca itu akan mendatangkan pahala kepada tuan2 walaupun selepas tuan2 dah mati. Jika tiada sesiapa baca guna AlQuran itu, tiadalah saham kepada tuan2. Masa tuan2 hidup ada ajar ilmu kepada saya, kalau saya tak amal, tuan2 tak ada saham, jika saya amal ilmu itu, tuan2 akan dapat pahala walaupun selepas tuan2 mati. Bila tuan mati, yang terputus adalah amal PERBUATAN tuan2, AMAL PERBUATAN orang lain untuk tuan2 TIDAK PUTUS dan AKAN SAMPAI...

*
Dari Aisyah menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah bertanya : Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia tidak ada berwasiat apa pun dan saya rasa kalau dia sempat berbicara dia akan bersedekah, apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya ? Nabi menjawab : Ya. (HR. Bukhari dan Muslim)

*
Ayat Al-Quran: "Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dikerjakan" (An-Najm:39)
1) Tafsir Tobari, j.9, ms.27: Ayat ini turun ketika Walid Ibn Mughirah masuk Islam diejek oleh orang musyrik, dan orang musyrik tadi berkata: "Kalau kamu kembali kepada agama kami dan memberi wang kepada kami, kami akan menanggung seksaanmu di akhirat"
Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan kepada mereka.
Pada berikutnya, Imam Tobari menyatakan:
عن ابن عباس: قوله تعالى (وان ليس للانسان الا ما سعى) فانزل الله بعد هذا: (والذين ءامنوا واتبعهم بإيمان الحقنابهم ذريتهم) فادخ الله الابناء بصلاح الجنة الاباء
"Dari Ibn Abbas dalam firman Allah taala: (Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang telah dikerjakan) KEMUDIAN ALLAH MENURUNKAN ayat surah Ath-Thur: 21, (Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka, maka Allah memasukkan anak kecil ke syurga keeana kebaikan orang tua"
* maka yang dapat kita fahami disini ayat tersebut telah DIMANSUKHKAN dan diganti dengan hukum lain.
2) Tafsir Qurtubi, j.9, ms.82
قوله تعالى: (وان ليس للانسان الا ما سعى) روى عن ابن عباس انها منسوخة بقوله تعالى: (والذين ءامنوا واتبعهم بإيمان الحقنابهم ذريتهم)
"Firman Allah taala: (Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang telah dikerjakan) dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya ayat ini telah MANSUKH dengan Allah menurunkan ayat surah Ath-Thur: 21, (Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka"
3) Tafsir Adhwa'u Al-Bayan fi Idhahu Al-Quran bil Quran, j.7, ms.419:
Pada mentafsirkan surah An-Najm ayat 39, penulis telah berkata:
"وقد اجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحوى ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه"
"Dan telah Ijmak ulama dalam masalah si mati memperoleh manfaat dengan selawat ke atasnya, doa kepadanya, haji baginya dan seumpamanya daripada apa yang telah tetap bermanfaat amalan orang lain padanya"
* Ketiga-tiga tafsir ini menunjukkan ayat Al-Quran itu telah mansukh (dibatalkan) dengan turunnya surah At-Thur ayat 21 dan pahala doa kepada si mati adalah sampai.
Jika ada yang mengambil pendapat bahawa ayat ini belum dimansukhkan, maka saya nasihatkan supaya melihat Asbabun Nuzul ayat ini.

*
Sabda Nabi s.a.w: "Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang diseksa tetapi bukan kerana melakukan dosa besar. Seorang daripadanya diseksa kerana dahulu dia suka membuat fitnah dan seorang lagi diseksa kerana tidak menghindari diri daripada percikan air kencing. Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih basah lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu baginda menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: Semoga pelepah ini boleh meringankan seksanya selagi ia belum kering." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perhatikan Nabi s.a.w menyebut:
"لعلَّه ان يُخفِّفَ عنهما ما لم تيبسا"
"Mudah-mudahan ia (pelepah) tadi boleh meringankan azab keduanya selama ia belum kering" (HR Bukhari)
° Seperti diketahui umum setiap benda di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah berdasarkan firman Allah pada surah At-Taghabun, ayat 1 dan Al-Isra', ayat 44.
° Maka pengarang kitab Kasyifat Asy-Syubhat menyatakan "mencacak pelepah seperti ini dapat meringankan beban mayat dengan berkat bacaan tasbihnya."
° Berkata Tuan Guru Haji Wan Zukir: "Jika pelepah bertasbih boleh meringankan azab orang mati, tak kan kita orang hidup ni tasbih tak jadi apa-apa kepada si mati?"
° Nabi s.a.w mengisyaratkan, benda tanpa akal pun boleh bagi manfaat kepada si mati. Kita yang berakal lagi muslim ini sudah tentu dapat memberi manfaat kepada si mati jika diizinkan Allah.
° Hadis ini tidak menunjukkan ia hanya mukjizat Nabi s.a.w semata-mata dan orang lain tidak memberi kesan apa-apa. Kerana jika benar ia mukjizat Nabi s.a.w, sudah tentu Nabi s.a.w tidak perlu meninggalkan pelepah itu bahkan Nabi s.a.w hanya perlu terus berdoa agar diringankan azab kubur.
° Demikian juga, sekiranya ada yang mengatakan ia adalah mukjizat Nabi secara khusus, maka sudah tentu Nabi pasti perbuatan itu dapat meringankan azab si mati. Namun, apa yang berlaku adalah sebaliknya kerana Nabi s.a.w bersabda:
"لعلَّه ان يُخفِّفَ عنهما ما لم تيبسا"
"Mudah-mudahan ia (pelepah) tadi boleh meringankan azab keduanya selama ia belum kering"
~ Perkataan لعل yang bermaksud 'mudah-mudahan' atau 'semoga' yang menunjukkan ketidakpastian. Bahkan ia lebih merujuk kepada pengharapan atau suatu usaha beserta doa agar diringankan azab.
° Ada mengatakan, ini khusus kepada Nabi s.a.w. tetapi amalan ini juga telah thabit sebagai amalan Salafussoleh yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Buraidah ibn Al-Hasiib Al-Aslami. Imam Bukhori menuliskan:
وأوصى بريدة الأسلام أن يجعل في قبره جريدتان
"Buraidah berwasiat agar dikuburnya diletakkan dua pelepah kurma."
Menyimak sabda Nabi dan wasiat Buraidah diatas,maka sejumlah Ulama yang dapat dipercaya fatwanya, Khatib Asy-Syirbini,salah satu Ulama madzhab Syafii dalam kitabnya, Mughnil Muntaj bahkan berkata:
ويسن أيضا وضع الجريد الأخضر على القبر،وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب،ولا يحوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه،لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الإستغفار
"Dan disunnahkan untuk meletakkan pelapah kurma yang masih hijau di atas kubur, begitu juga wangian dan sejenisnya yang berasal dari tumbuhan yang masih segar. Dan seseorang tidak boleh mengambil apa yg diletakkan diatas makam tersebut sebelum kering, sebab pemiliknya tidak berpaling darinya kecuali setelah kering. Kerana bila sudah kering, ia sudah tidak bermanfaat lagi, sementara ketika masih segar ia memohonkan keampunan".


Wallahu a'lam.


*

*Link Pilihan:

Hukum Buat Kenduri Arwah 
*

9 ulasan:

 1. Perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang indah asalkan kedua belah pihak yang berseberangan atau berbeda pendapat saling menghormati, tidak saling mengejek, dan tidak bermusuhan. Dalam hal ini sudah jelas pedomannya 'bagimu amalmu dan bagiku amalku'. Kelak masing-masing orang tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh orang lain. Salam cemerlang.

  BalasPadam
 2. Ulamak sunny sepakat sampainya hadiah pahala.

  BalasPadam
 3. Bisa membantu klik " blogthohiranam.blogspot.com " sampainya pahala,baik waktu hidup atau meninggal dunia.

  BalasPadam
 4. Sampainya pahala bacaan,qur'an tahlil,tahmid sholawat," buktinya kita membaca sholawat " atas junjungan Nabi Muhammad saw..Menurut Abs Wahhab ( wahabi ) ( Ahkamuttamanni lilmauti li Syaikh Abd.Wahhab,75 ) ( Ibnu Taimiyah,Hukm Syatiati al-Islamiyah fi Maktam al- Arbain 36 ) (Ibnul qoyyim Arruh 11 ) Murid kesayangan Ibnu Taimiyah )Semuanya sampai.

  BalasPadam
 5. Bacalah Yaasiin pada yang meninggal ( Sunan Abi daudz 3 hal 91 ) ( Ahmad Bin Hambal rokom,19415 ) ( Shoheh Muslim 1674 ) ( Rowahubnu Hibban Fii Riyadusshoolihiin ) ( Riwayat Albaihaqi dalam Aladzkar 206 ) ( Abi Hurairaoh Haula Kashaish Alqur'an 45 ) dll.

  BalasPadam
 6. Ketika tahyat mendoakan semua orang sholeh termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad saw. dan keluarganya, juga kepada Nabi Ibrahim dankeluarganya,dan sholat mayyit terdapat bacaan sholawat dan fatihah.

  BalasPadam
 7. Fahamilah agama jangan diambil dhohirnya saja,lebih baik mengaji dari pada menabah kontoversi.

  BalasPadam
 8. Bnyk manalah pahala kita utk disedekahkan kpd org lain,
  Yakinkah kita amalan kita itu ada nilainya di sisi Allah swt dan ada pahalanya,
  Sebesar manalah pahala kita itu bg meringankan azab atau meninggikan kedudukan org yg telah mati.
  Jika berpahala, bukankah kita lebih memerlukannya.
  Adalah lebih utama mohonkan Ampunan dan Rahmat Allah swt utknya.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Amal amal kebaikan, atau bacaan bacaan ayat ayat Al Quran adalah wasilah bg kita utk memohon Ampunan dan Rahmat Allah swt samada utk diri kita sendiri atau utk org lain.
   WaAllahu'alam !

   Padam

Popular Posts