"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Ahlus Sunnah Wal Jama'ah

*

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لَتَفْتَرِقُ اُمَّتِى عَلىَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً. فَوَاحِدَةً فى الْجَنَّةُ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ. قِيْلَ: مَنْ هُمْ يَارَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
(رواه الطبرانى)

Rasulullah SAW bersumpah: "Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan. Maka yang satu golongan masuk syurga, sedangkan yang 72 golongan masuk neraka. Sahabat bertanya: Siapakah golongan (yang masuk Syurga) itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Ahlus sunnah Wal jamaah” (HR. al-Tabrani)

Ulasan Ishaq ibn Rahawaih, seorang ulama Salaf yang terkemuka: “Al-Jama’ah itu adalah para ulama yang berpegang pada atsar Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan jalannya. Sesiapa bersama mereka dan mengikuti mereka, maka merekalah Al-Jama’ah”. (Hilyatul-Auliyaa’ (9/239).

Imam Asy Syathibi menyimpulkan:
قال الشاطبي : ” وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق لكتاب الله والسنة ، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة ؛
Kesimpulannya, Al Jama’ah adalah bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah.” (Al I’tisham 2/260-265, dinukil dari Fatwa Lajnah Ad Daimah 76/276)

Al-Jama’ah atau Ahlus Sunnah Waljamaah adalah para ulama yang benar dan orang yang bersama dan mengikuti mereka.

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Kitab Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari rahimahullah yang menyatakan: “Berkata para ulama, bahwa Al-Jama’ah atau Ahlus Sunnah Waljamaah adalah As-sawadul a’zham (majoriti)".

As-sawadul a’zham adalah "majoriti ulama dan orang yang bersama mereka".

Asya`irah dan Al-Maturidiyyah telah diikuti oleh "majoriti ulama dan orang yang bersama mereka"

*
Berkata As-Sheikh Muhammad Amin yang terkenal dengan gelaran Ibnu Abidin di dalam kitab terkenal beliau yang berjudul Rad Al-Muhtar `Ala Ad-Duraril Mukhtar: "Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah Asya`irah (pengikut Abu al-Hasan Al-Asya`ri) dan Al-Maturidiyyah (pengikut Abu Mansur Al-Maturidi)". Perkara yang sama juga disebut oleh al-Hafiz Murtadha az-Zabidi di dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin.

Al-Syeikh Prof Dr. Ali Juma`ah, mufti Mesir, menjelaskan tentang mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama`ah di dalam kitabnya al-Bayan lima Yashghul al-Azham, mengatakan: "Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama`ah – al-Asya`irah dan al-Maturidiyyah- adalah mazhab yang jelas pada keseluruhan bab-bab tauhid, namun banyak orang-orang yang mengingkarinya ialah orang-orang yang jahil terhadap mazhab tersebut yang sebenar pada masalah iman kepada Allah."

*
Kebenaran al-Asya`irah Dan Al-Maturidiyyah Disokong Oleh Al-Quran Dan Hadith

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) المائدة :54

Mafhumnya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad daripada agamanya (Islam) maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui". ( Al-Maidah:54 ).

Al-Hafiz Ibn `Asakir di dalam kitabnya (تبيين الكذب المفتري) dan al-Hakim dalam al-Mustadrak meriwayatkan bahawasanya tatkala turun ayat ini, Rasulullah mengisyaratkan kepada Abu Musa Al-Asy`ari dengan bersabda:
هم قوم هذا
Mafhumnya : "Mereka (yang dimaksudkan di dalam ayat tadi ) adalah kaum ini". Berkata Imam al-Qusyairi :

"Pengikut Abu al-Hasan al-Asy`ari adalah termasuk kaumnya kerana setiap tempat yang disandarkan perkataan kaum oleh nabi ia membawa maksud pengikut. Perkara ini disebut oleh Imam al-Qurtubiy di dalam kitab tafsirnya.(rujuk kitab tersebut jilid 6 halaman 220).

Berkata al-Hafiz al-Baihaqi :
"Perkara ini adalah kerana wujudnya kelebihan yang mulia dan martabat yang tinggi bagi imam Abu al-Hasan al-Asy`ari semoga Allah meredhainya. Dia adalah daripada kaum Abu Musa dan anak-anaknya dianugerahkan ilmu pengetahuan, diberikan kefahaman secara khusus dikalangan mereka dengan menguatkan sunnah, membasmi bid`ah dengan mengeluarkan hujah dan membantah penyelewengan. Perkara ini disebut oleh al-Hafiz Ibn `Asakir di dalam kitab (تبيين الكذب المفتري).

Imam Bukhari, seorang yang berstatus amir al-mukminin dalam bidang hadith menyebutkan di dalam sahihnya pada bab ((باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن)). Baginda bersabda kepada Abu Musa :
هم مني وأنا منهم
Mafhumnya : "mereka sebahagian daripadaku, aku pula sebahagian daripada mereka".

*
Senarai Ulama Yang Berpegang Dengan aliran Asya`irah

Menurut ulama al-muhaqqiqun majoriti umat Islam bermula daripada salaf dan khalaf sama ada dalam apa jua bidang pun, baik akidah, fiqh, al-Quran, tafsir, hadith, tasauf, bahasa arab, nahu, sorof, adab dan lain-lainnya kesemuanya dalam hal keyakinan dan akidah selari dengan akidah al-Asya`irah dan al-Maturidiyah.

Di antara golongan al-huffaz yang merupakan pemuka para muhaddithin dan berpegang dengan akidah ini :

1. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaily, tuan punya kitab (المستخرخ على البخاري). Beliau merupakan seorang pakar hadith yang paling masyhur pada zamannya.
2. Al-Hafiz al-`Alim Abu Bakar Al-Baihaqi, juga seorang pakar hadith yang paling masyhur pada zamannya.
3. Al-Hafiz yang disifatkan sebagai sebaik-baik muhaddithin di Negara Syam pada zamannya iaitu al-Hafiz Ibn `Asakir.
4. Amir al-Mukminin dalam bidang hadith, Ahmad Ibn Hajar al-`Asqalani.

Ramai ulama muktabar yang mengikut manhaj ini :

1. Imam Abu Hassan al-Baahili
2. Abu Bakar ibn Furak
3. Abu Bakar al-Baqillani
4. Abu Ishaq al-Isfarayiini
5. Al-Hafiz Abu Nu`aim al-Asbahani
6. Qadhi Abdul Wahab al-Maliki
7. As-Syeikh Abu Muhammad al-Juwaini serta anaknya Abu al-Ma`ali. Kedua-duanya dikenali sebagai Imam al-Haramain.
8. Abu Mansur at-Tamimi al-Baghdadi.
9. Al-Hafiz ad-Darulquthni.
10. Al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi.
11. Al-Ustaz Abu Al-Qasim al-Qusyairi serta anaknya Abu Nasr.
12. Asy-Syeikh Abu Ishaq as-Syirozi,
13. Nasru al-Maqdisi
14. Al-Farawi
15. Abu al-Wafa` bin `Aqil al-Hanbali
16. Qadhi ad-Daamighani al-Hanafi
17. Abu-al-Walid al-Baaji al-Maliki
18. Al-Imam as-Sayid Ahmad ar-Rifa`ie
19. Al-Hafiz Abu Qasim Ibnu `Asakir
20. Ibnu as-Sam`ani
21. Al-Qadhi `Iyadh al-Maliki
22. Al-Hafiz as-Salafi
23. Al-Hafiz an-Nawawi
24. Imam Fakhruddin ar-Razi
25. `Izzuddin bin Abdussalam
26. Abu Amru bin al-hajib al-Maliki
27. Al-Hafiz Ibn Daqiq al-`ed
28. `Ala ad-Deen al-Baaji
29. Al-Hafiz al-Mujtahid Qadi al-Qudhat al-Imam Taqiyuddin As-Subki dan anaknya Tajudeen al-Subki.
30. Al-Hafiz al-`Alai
31. Al-Hafiz Zainuddin al-`iraqi serta anaknya al-Hafiz Waliyuddin al-Iraqi
32. Al-Hafidz al-Lughawi Murtadha Az-Zabidi al-Hanafi
33. As-Syeikh Zakaria al-Ansari
34. As-Syeikh Bahauddin Ar-Rawwasi As-Sufi
35. Mufti Mekah Ahmad Bin Zaini Dahlan
36. Musnid al-Hindi Waliullah ad-Dahlawi
37. Mufti Mesir As-Syeikh Muhammad `illaish Al-Maliki
38. Sheikh Jamik Al-Azhar Abdullah As-Syarqawi,
39. Seorang ulama sanad hadith yang terkenal ; As-Syeikh Abu Al-Mahasin Al-Qawuqji,
40. As-Syeikh al-Husain al-Jisr at-Tarabulusi
41. As-Syeikh `Abdul Latif Fathul Allah, mufti Beirut
42. As-Syeikh `Abdul Baasith al-Fakhuri, mufti Beirut
43. As-Syeikh al-Muhaddith Muhammad Bin Darwish al-Hut al-Beiruti dan anaknya `Abdul Rahman, Ketua al-Asyraf di Beirut.
44. As-Syeikh Mushthofa Naja, Mufti Beirut
45. Al-Qadhi yang dihormati ibn Farhun al-Maliki
46. Abu Fath as-Syahristani
47. Al-Imam Abu Bakar Asy-Syasyi al-Qaffal
48. Abu `Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi
49. Al-Hakim An-Naisaburi, Tuan punya kitab Mustadrak.
50. As-Syeikh Abu Manshur al-Hudhudi,
51. As-Syeikh Abu `Abdullah as-Sanusi,
52. As-Syeikh Muhammmad bin `Alan as-Shadiqi as-Syafi`e.
53. Al-`Allamah `Alawi bin Tahir al-Hadhrami al-Haddad.
54. Al-`Allamah al-Muhaqqiq al-Habib bin Husain bin `Abdullah Balfaqih, dan semua ulama Hadramaut dari keturunan `Alawi, al-Saqqaf, al-Juneid, dan al-`Idrus.
55. Al-Hafiz al-Faqih al-Allamah al-Arif Billah al-Syiekh Abdullah al-Harari al-Habasyi.
56. Sheikh Sirojiddin Abbas Al-Indunisi
57. Musnid Syeikh Yasin al-Fadani
58. Dan ramai lagi..

*
Ulama telah membuat ketetapan bahawa golongan al-Asya`irah dan al-Maturidiyyah ialah yang dikatakan sebagai Al-Jama'ah atau Ahlus Sunnah Wal Jama`ah atau As-sawadul a’zham atau "golongan yang bersama dan mengikuti para ulama yang berpegang pada atsar Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan jalannya" atau "pilihan majoriti ulama" atau "golongan yang selamat".

Wallahu a'lam.
Link pilihan:

Pilihan Mojoriti Ulama - Penjelasan oleh Mufti Wilayah Persekutuan

Siapakah Imam Abul Hasan Al-Asy’ari dan Asy’ariyyah

Siapakah Ahlus sunnah wal jama'ah

Ahlus sunnah wal jama’ah - golongan yang selamat

Ahli Sunnah Wal Jamaah yang benar

Ada golongan mengkafirkan fahaman al-Asya'irah

AL-ASYA'IRAH ADALAH GOLONGAN AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH

Kebenaran dan Majoriti dalam Islam

AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH (Asha'irah dan Maturidiyyah) ADALAH GOLONGAN MAJORITI

Huraian Hadis Satu Golongan Yang Selamat

http://bubunsupiana.blogspot.sg/2012/09/mengenal-golongan-ahlussunnah-al.html 

http://aswajaku616.blogspot.sg/2014/03/biografi-imam-abul-hasan-al-asyari-dan-asyariyyah.html 

*

Di mana silapnya fahaman Wahabi tentang Ahlus Sunnah Waljamaah

Di mana salahnya aqidah fahaman Wahabi


*

18 ulasan:

 1. Seseorg yg menganut fahaman Al Assh'ariyah - Maturidiyah segi tauhidnya, dan menganut fahaman, atau mengikuti fiqh syar'iyah AsSyafe'i, Hambali, Hanafi atau Maliki segi ibadahnya, adakah dia sudah bergelar AhlusSunnah wal Jama'ah tanpa amalan dan akhlaknya mencontohi Sunnah Rasullullah saw. ?

  BalasPadam
 2. 73 firqah umat Nabi saw. Satu sahaja yg selamat dan ke Syurga. 72 yg lain ke Neraka.
  72 firqah tu Nabi saw masih lg mengatakan mrk umatnya.
  Syiah, Muktazilah, Jahmiyah, Qadariah, Jabariyah, Wahabiyah, Khawarij, puak puak liberal plural dll adakah termasuk dlm yg 72 itu atau sudah tak termasuk pun dlm yg 72 tu, kerana bukan lg tergolong umat Nabi Muhammad saw. ?
  Satu firqah yg selamat dan ke Syurga tu, adakah semua penganut Asha'ariyah -Maturidiyah termasuk golongan yg selamat dan ke Syurga itu atau bgmn ? Jika begitu yg jadi pegangan, tentu nampak janggal fahamannya. Berapa ramai hari ini yg mengaku berfahaman ASWJ (Maturidi Ashaari) tp berfikiran liberal, cenderung ke Syiah, Muktazilah, Khawarij, bahkan bergelumang pula dgn kefasikan, kemusyrikkan dan kesesatan.
  Org org yg mengaku muslim dr dulu hingga kini cukup ramai dan bnyk pecahannya, bahkan lbh dr 73 golongan. Yg 73 golongan dlm hadis di atas tu Nabi saw masih mengaku umat semuanya tp cuma satu sahaja yg benar benar selamat, 72 yg lain tidak selamat walau pun masih lg tergolong umat Nabi saw.
  Bg saya satu golongan yg selamat dan ke Syurga itu adalah kelompok umat Nabi saw yg benar benar mempelajari, memahami dan mengamalkan sunnah sunnah Nabi saw segi amalan juga segi akhlaknya, yg sering disebut dlm Al Quran sbg golongan Muttaqin, selain tidaklah mrk melepaskan diri dr ketaatan kpd jumhur jamaah umat Islam setempat dgn ulil amrinya samada dlm bentuk penentangan atau penderhakaan. WaAllahu'alm !

  BalasPadam
  Balasan
  1. Rujuk juga tafsiran dr ayat ayat 53-61 Surah Al Mukminuun.

   Padam
  2. Digabungkan kesimpulan dr Hadis berkenaan dgn ayat ayat Al Quran, Ahli Sunnah wal Jama'ah yg sebenar benarnya, yg dijanjikan keselamatan adalah org org yg bertaqwa, org org yg beriman dan beramal soleh yg mengikuti jalan Nabi saw dan Sahabat Sahabatnya r.anhum. dr segi amalan dan akhlaknya. Sekadar berfikrah dgn fikrah aliran tertentu sahaja, tidak memadai jika tidak termasuk golongan bertaqwa, beriman dan beramal soleh.

   Padam
  3. Akidah Tauhid paling penting

   Padam
 3. Sesama ASWJ, walau berbeza pendapat tp tidak cela mencela, hina menghina atau sesat menyesatkan saling menghormati pendpt atau ijtihad yg berlainan, sgt berbeza dgn firqah firqah yg semmgnya sesat sering berlaku percanggahan, yg mana berlaku juga teman sealiran pun dituduh sesat.
  "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yg satu, tp mrk sentiasa berselisih, kecuali org org yg diberi rahmat oleh Tuhanmu,.......". 11:118-119.
  Tidaklah bersengketa dan bermusuhan ASWJ yg sebenar-benarnya.

  BalasPadam
 4. Ahli Sunnah wal Jama'ah ;
  Aqidahnya, tauhidnya, fikrahnya, ikut sunnah Nabi saw.
  Amalannya, ikut sunnah Nabi saw.
  Akhlaknya juga ikut sunnah Nabi saw.
  Sbgmn yg ditunjukkan oleh Jama'ah Para Sahabat Baginda r.anhum.

  Antara akhlak Nabi saw, tidak bermudah mudah menuduh bid'ah sesat amalan amalan Sahabat (r.anhum) yg tidak dicontohkan Baginda (saw), diselidiki dahulu apa amalannya dan mengapa dilakukan.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Sunnah Wal Jamaah bukan hanya pd aqidah dan fikrahnya tp juga pada amalan dan akhlaknya, bersesuaian dgn Sunnah Rasullullah saw dan Para Sahabat r.anhum. baru bertepatan dgn satu golongan yg selamat dr 73 golongan umat Nabi saw.

   Padam
  2. Al Jama'ah pula adalah jama'ah jumhur umat Islam Ahli Syahadah dlm sesuatu tempat, negeri atau negara. Ulil Amrinya pula sekurang kurangnya tidak meninggalkan solat, begitu juga, sekurang kurang yg dikatakan umat Islam itu, yg tergolong dlm Al Jamaah itu, yg tidak meninggalkan solat.
   WaAllahu'alam !

   Padam
 5. Tauhid sifat 20 atau tauhid tiga serangkai ( Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wasSifah ) adalah kaedah mengenal Allah swt. Yg penting fahamannya betul tidak seleweng, tidak mensyirikkan Allah swt dr segi DzatNya, SifatNya dan PerbuatanNya, dan tidak diada adakan bg Allah swt tandingan tandingan "andadan" dan misalan misalan "amsal" samada dr segi DzatNya, SifatNya atau PerbuatanNya, hingga bersesuaianlah tauhid kita dgn maksud dr Surah Al Ikhlas dan 5 ayat pertama Surah Al Fatihah.
  Jgn sampai kerana perbezaan kaedah mengenal Allah swt hingga saling mengkafir sesama Ahli Syahadah.

  BalasPadam
 6. 19:71- 72 , 23:57-61. Golongan umat Nabi saw yg selamat adalah golongan org org yg bertaqwa iaitu org org yg beriman dan beramal soleh.
  Yg tak selamat adalah yg zalim dan yg menzalimi diri sendiri, mati dlm keadaan berdosa besar tanpa taubat, termasuk yg ego taksub dgn kumpulan masing masing.
  Yg syirik, yg munafik, yg murtad, yg kafir, dan mati dlm keadaan sedemikian, bukan lagi umat Nabi saw.

  BalasPadam
 7. Ahli Sunnah adalah ;
  Org org yg tahu, faham, dan beramal dgn sunnah sunnah Nabi saw.
  Bersesuaian akidahnya, syari'atnya dan akhlaknya dgn apa yg Nabi saw bawa.
  Sekurang kurangnya, beramal dgn yg wajib wajibnya, dan menjauhi yg haram haramnya.
  Berusaha menambah yg sunat sunatnya dan meninggalkan yg makruh makruh dan yg sia sia.

  Al Jama'ah pula adalah ;
  Jama'ah jumhur atau terbanyak dr umat Islam Ahli Syahadah, yg bersesuaian akidahnya, syari'atnya dan akhlaknya dgn apa yg Nabi saw bawa.
  Dan yg terbaik drnya adalah Al Jama'ah awal Islam dr kalangan Para Sahabat Nabi r.anhum.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Adapun sekelian Ahli Syahadah yg tidak syirik, tidak kufur, dan mati dlm keadaan tidak batal Syahadahnya, adalah umat Nabi saw semuanya.

   Padam
  2. Sambungan,
   ...,adalah umat Nabi saw semuanya, walau bnyk maksiatnya, walau cacat atau tidak sempurna imannya, walau cetek ilmunya, walau kurang fahaman agamanya, dan walau mungkin tersilap kepercayaannya.

   WaAllahu'alam !

   Padam
  3. Yg murtad, yg munafik, yg kafir, yg musyrik, walau pun tergolong umat akhir zaman, tidaklah termasuk dlm kalangan umat Nabi saw.

   Padam
 8. Sebenar benar Ahli Sunnah Wal Jamaah itu adalah jamaah golongan org org bertaqwa yg sentiasa menjadikan Nabi saw dan Para Sahabat r.anhum. sbg contoh ikutan. Mrk inilah yg terjamin selamat dan dijanjikan Syurga oleh Allah swt.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Muttaqin itu ;

   Tenang, tawaddu', lemah lembut bersopan santun.
   Pemurah, penyabar, pemaaf, penyantun, sentiasa zikrullah, sentiasa taubat.
   Mudah, lemah lembut, mudah didekati / mesra, suka membantu.
   Manis wajahnya, bersih hatinya, baik lidahnya, ringan tangannya.

   Padam

Popular Posts