"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Tabarruk

*

Tabarruk ialah mengharapkan keberkatan daripada Allah dengan sesuatu yang mulia. 


Ulama Mazhab Syafie mengatakan hukum tabarruk adalah HARUS (DIBENARKAN).

Disebut dalam Musnad Imam Ahmad, mafhumnya : "Daripada Abdullah, maula Asma bin Abu Bakar berkata : Asma mengeluarkan kepadaku sehelai pakaian ada dua lubang yang berjahit. Lalu Asma berkata : Ini adalah pakaian Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam. Ia dahulu pernah disimpan oleh Aisyah, ketika Aisyah wafat, aku menyimpannya. Kami akan mencelupkannya ke dalam air untuk menjadi ubat kepada orang yang sakit di kalangan kami."

Imam Khatib al-Baghdadi, dalam karya beliau yang  masyhur "Tarikh Baghdad" pada jilid 1 halaman 123, menulis kisah Imam asy-Syafi`i RA berkata: " Sesungguhnya aku bertabarruk dengan Abu Hanifah dan aku menziarahi kubur beliau setiap hari. Apabila aku mempunyai suatu hajat keperluan, aku solat dua rakaat, kemudian pergi ke kubur Abu Hanifah dan berdoa kepada Allah di sisinya, maka dalam masa yang singkat sahaja hajat tersebut ditunaikan. "Sumber:

http://nyantrionlen.blogspot.com/2013/05/imam-syafii-tabaruk-dengan-imam-ahmad.html

http://bahrusshofa.blogspot.com/2011/11/tawassul-imam-asy-syafii-khatib-al.html

http://anakbukitgantang.blogspot.com/2013/07/tabarruq-bila-wardina-safiyyah-berfatwa.html

http://jomfaham.blogspot.com/2013/07/isu-air-minum-yang-dicelup-rambut.html

Hukum Tawassul


*Popular Posts