"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Syarat amalan diterima Allah

*
Syarat untuk diterima ibadah seseorang muslim di sisi Allah :

1. Ikhlas. (Niat dan tujuannya hanya kerana Allah)

2. Ibadah yang dilakukan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur’an serta mengikuti dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah
sallallahu `alaihi wa sallam di dalam sunnahnya.

Jika seseorang itu mendirikan solat tetapi dia tidak ikhlas, maka ia tidak diterima oleh Allah.

Demikan juga jika seseorang itu ikhlas dalam mendirikan solat tetapi cara solatnya salah, maka ia tidak diterima oleh Allah.

"Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan semata-mata untuk mengharap redha Allah. (HR Abu Daud dan An-Nasa'i)

Rasulullah sallallahu `alaihi wa sallam bersabda, “Sesiapa melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)


Link pilihan :

Ikhlas*

Popular Posts