"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Doa bila hujan

*

Allahum ma soi yiban naa fi 'aa

Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. (HR Bukhari).

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu `alaihi wa sallam mengucapkan sebanyak dua atau tiga kali.

*

Popular Posts