"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

TAJSIM dan TASYBIH

*

TAJSIM ialah menjisimkan atau berjisim.
TASYBIH ialah menyerupakan dengan makhluk.

Fahaman "Allah di atas langit" ada TAJSIM dan TASYBIH.

ATAS adalah ARAH.. Adanya ARAH kerana adanya JISIM. Kerana salah satu daripada sifat JISIM ialah mempunyai ARAH. Bila menetapkan ARAH bagi Allah, maka telah menetapkan Allah berJISIM. Ini namanya TAJSIM.

Allah cipta TEMPAT hanya untuk MAKHLUK. MAKHLUK mesti berTEMPAT. LANGIT adalah TEMPAT. Bila menetapkan Allah di atas LANGIT maka telah menetapkan Allah berTEMPAT. Ini telah menyerupakan ALLAH dengan makhluk. Ini namanya TASYBIH.
Wallahu A'lam.


Link pilihan:

Allah Ada Di Mana ?

IMAM Syafi`e Menghukum KAFIR Orang Yang Mengatakan Allah duduk Atas Arasy

Manhaj SALAF Yang Sebenar

Panduan Mencari Kebenaran

Pembohongan atas nama IJMAK Ulama*

Popular Posts