"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Jirus Air Atas Kubur

*

Amalan menjirus air ke kubur hukumnya SUNNAT di dalam mazhab Syafi`e.

Tetapi yang disunnatkan hanya dengan air semata-mata dan bukannya air mawar sebagaimana kelaziman sesetengah masyarakat kita.

Menjirus air dengan air mawar dihukumkan MAKRUH kerana ianya dikira satu pembaziran.

Imam asy-Syafi`i meriwayatkan daripada Ibraahiim bin Muhammad daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahandanya bahawasanya Junjungan Nabi Muhammad shollallahu 'alaihi wasallam telah menyiram air atas kubur anakanda baginda Ibrahim dan meletakkan atasnya batu-batu kerikil. (Riwayat ini terkandung dalam "Musnad al-Imam al-Mu`adzhdzham wal Mujtahid al-Muqaddam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi`i r.a.", juzuk 1, halaman 215)

Diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah bahwa Rasulullah memerintahkan agar dipercikkan air di atas makam Utsman bin Madhum, hal ini tertulis dalam kitab Subulussalam karya Syaikh Muhammad bin Idris Asy-Syafii. 

Makam Rasulullah juga disiram dengan air setelah pemakaman selesai sebagaimana tertulis dalam kitab Sunanul Kubra karya Imam Baihaqi bahwa Sayyididina Jabir bin Abdullah berkata:
رش على قبر النبي الماءرشا،قال:وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة،بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى نتهى إلى رجليه
"Makam Nabi disiram dengan air. Yang bertugas menyiram air adalah Bilal bin Rabah dengan qirbah, dimulai dari bahagian kepala, dari sisi tubuh bahagian kanan, hingga sampai bahagian kedua kaki baginda."

*
Dalam hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah bersama sejumlah sahabat melewati 2 makam. Pada saat itu Rasulullah bersabda:
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير،أما أحدهما فكان لايستتر من البول،وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة
"Kedua penghuni makam ini sesungguhnya sedang disiksa dan keduanya disiksa bukan kerana dosa besar. Penghuni makam yang satu semasa hidupnya ketika buang air kecil tidak menutupi dirinya sedangkan yang lainnya suka mengadu domba." Kemudian Rasulullah mengambil sepotong pelepah daun kurma yg masih basah dan membaginya menjadi 2. Setelah itu baginda menyocoknya pada setiap makam. Para sahabat lantas bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah mengapa melakukan hal ini ?"  Rasulullah pun menjawab:
لعله يخفف عنهما مالم ييبسنا
"Semoga Allah meringankan siksa keduanya selama kedua pelepah kurma ini belum kering." (HR. Bukhori, Muslim,Tirmidzi,Nasai,Abu Dawud,Ibnu Majah dan Ahmad).

Perbuatan Rasulullah ini dicontoh sahabat Buraidah Al-Aslami. Sayyidina Buraidah sebagaimana disebutkan dalam shahih Bukhori bahkan berwasiat agar diletakkan dua pelepah kurma di kuburnya kelak. Imam Bukhori menuliskan:
وأوصى بريدة الأسلام أن يجعل في قبره جريدتان
"Buraidah berwasiat agar dikuburnya diletakkan dua pelepah kurma."

Menyimak sabda Nabi dan wasiat Buraidah diatas, maka sejumlah Ulama yang dapat dipercaya fatwanya mengizinkan dan menganjurkan tabur bunga diatas kubur. Khatib Asy-Syirbini,salah satu ulama madzhab Syafii dalam kitabnya, Mughnil Muntaj bahkan berkata:

ويسن أيضا وضع الجريد الأخضر على القبر،وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب،ولا يحوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه،لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الإستغفار
"Dan disunnahkan untuk meletakkan pelapah kurma yang masih hijau diatas pusara, begitu juga wangian dan sejenisnya yang berasal dari tumbuhan yang masih segar. Dan seseorang tidak boleh mengambil apa yg diletakkan diatas kubur tersebut sebelum ia kering sebab pemiliknya tidak berpaling darinya kecuali setelah kering. Kerana setelah ia kering, ia sudah tidak bermanfaat lagi, sementara ketika ia masih segar ia memohonkan keampunan".

Imam Qurthubi dalam kitabnya Al-Jamiu Li Ahkamil Quran berkata:
"Sabda Rasulullah yang berbunyi,"Selama keduanya belum kering", merupakan suatu petunjuk bahwa selama masih basah, ia bertasbih kepada Allah dan jika telah kering ia tiada lagi bertasbih.

Wallahu 'alam.

Sumber: http://bahrusshofa.blogspot.com/2006/10/jirus-kubur.htmlLink pilihan:

Hukum Letak Bunga Atas Kubur

Kelebihan Ziarah Kubur

Doa lindung siksa / azab kubur 

Hukum Bina Binaan Atas Kubur


*

Popular Posts