"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Ulama Akhir Zaman

*

“Akan berlaku pada akhir zaman, ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik.” (HR. Ibnu Hibban)

Dalam kitab "al-Mathla' 'ala abwabil muqni", karangan Syamsuddin Ba'ly, "fasik" didefinisikan : orang Islam yang banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, keluar dari jalan benar dan agama.

Fasik kalau kita sandarkan kepada seseorang bermakna orang yang mengekalkan dosa besar dan meremehkan dosa kecil.

*

Popular Posts