"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Bismillahir rahma nir rahim

*

“Setiap urusan yang tidak diawali dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka cacat (terputus dari rahmat Allah).” (HR. Ahmad)


*

Popular Posts