"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Hutang

*


Sabda Rasulullah sallallahu `alaihi wa sallam, "Orang mampu, yang sengaja melengah-lengahkan pembayaran hutang adalah suatu kezaliman." (HR Bukhari)

"Bagi orang berkemampuan, melewatkan pembayaran hutang adalah zalim, halal ke atas mereka dihukum". (HR Abu Daud, An-Nasaie, Ibn Hibban)

Sabda Rasulullah sallallahu `alaihi wa sallam, "Sesiapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu, namun sesiapa yang meminjam dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya" (HR Bukhari)

Sabda Rasulullah sallallahu `alaihi wa sallam, “Jiwa orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehinggalah dia menjelaskannya.” (HR Muslim)

Sabda Rasulullah sallallahu `alaihi wa sallam, "Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutangnya." (HR Bukhari, Tarmizi, An- Nasai' dan Ibn. Majah)

"Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih ada hutang, maka dia tidak akan masuk syurga sampai hutang itu dilunaskan." (HR. Ahmad)Artikel pilihan:

Bahaya  TIDAK MAHU  bayar hutang


*

Popular Posts