"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Doa Hindar Hasad Dengki

*

Rob banaq fir lana wali ikhwa ni nal lazi na sabaku naa bil ii maa ni wala taj a'l fii quluu binaa gril la lil lazii na a'aa manuu robbana in naka ra uu fur rahim. 

*

Popular Posts