"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Haji Akbar

*

Disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami’ At-Tirmizi: “Telah masyhur di kalangan masyarakat awam, bahawa hari Arafah, apabila bertepatan dengan hari Jumaat maka hajinya adalah Haji Akbar. Dan ini adalah pendapat yang tidak ada asasnya.” [Tuhfatul Ahwazi Syarh Turmuzi, 4:27].

Berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah: “Adapun apa yang disebut oleh Raziin dalam kitab Jami’ dan dimarfu’kan (kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) hadis: (Sebaik-baik hari yang naik matahari padanya ialah hari Arafah, jika bertepatan dengan hari Jumaat maka lebih afdhal daripada tujuh puluh kali haji yang berwuquf pada hari lain.) Hadis ini aku tidak tahu kedudukannya, kerana tidak disebut siapakah sahabat yang meriwayatkannya, tidak disebut pula kitab yang mengeluarkannya..’ [Fath al-Bari 8/271]

Al-Shakhawi mengatakan: Walaupun hadis di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya, al-Shakhawi menjelaskan bahwa kemungkinan terdapat kelebihan atau keistimewaan wuquf di Arafah yang bertepatan dengan Hari Jumaat kerana kelebihan boleh terjadi kerana kelebihan sesuatu tempat dan kelebihan beberapa hari atau waktu". [al-Maqashid al-Hasanah, Hal. 1127]
 
Wallahu a'lam.
*

Popular Posts