"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Hukum Baca Usolli

*

Hukum menyebut usolli atau membaca lafaz niat sebelum solat adalah SUNAT di dalam Mazhab Syafie.

Imam an-Nawawi di dalam kitab karangannya "Minhajuth - Tholibin" mukasurat 9, Bab Sifat ash-Solah, menyatakan: Niat itu dengan hati dan DIMANDUBKAN (disunatkan) bertutur (i.e. berlafaz) sebelum takbiratul ihram.

Di dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (1/205), Syeikh Abd ar-Rahman al-Juzairi, menyebutkan : “Disunatkan melafazkan dengan lidah akan niat seperti dia mengucapkan lidahnya, “Sahaja aku solat fardhu Zohor empat raka’at” kerana pada yang sedemikian itu peringatan bagi hati… Dan hukum ini disepakati di sisi Mazhab Syafi’iyah dan al-Hanabilah. Bagi Mazhab Malikiyah dan Hanafiyyah, melafazkan niat tidak disyariatkan pada solat, melainkan apabila orang yang solat itu was-was”. Pendapat mazhab Hanafi dalam perkara ini boleh dirujuk dalam kitab Dur al-Mukhtar dan Syarhnya, Mazhab Maliki dalam Syarh ad-Dardir ‘ala Matn al-Khalil dan al-Mawaqi dan Mazhab Hambali dalam Kasyf al-Qina’ ‘ala Matn al-Iqna’.

Sunat bererti jika buat diberi pahala, jika ditinggal rugi.


Hadits sahih riwayat imam Muslim no : 2168 berikut :

ان انس رضى الله فال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لبيك عمرة و حجا "

Dari Anas Ra berkata, aku mendengar Rasulullah Saw mengucapkan “ Labbaik umrotan wa hajjan “.

Hadits ini berkaitan LAFAZ niat haji yang NABI lafazkan dengan lisan, maka membaca lafaz niat adalah sunnah. Ulama memgambil hadis ini sebagai QIAS untuk membaca lafaz niat untuk ibadah selain haji.Wallahu 'alam.Link pilihan :


http://ahlussunah-wal-jamaah.blogspot.com/2011/08/membaca-usholli-sebelum-takbiratul.html 

http://jomfaham.blogspot.com/2008/12/hukum-berlafaz-niat-sebelum-solat.html  

http://kullubidatin.blogspot.com/2011/12/dalil-membaca-ushalli.html

http://bahrusshofa.blogspot.com/2006/03/talaffuz-bin-niyyah.html
 


http://bahrusshofa.blogspot.com/2006/03/talaffuz-bin-niyyah-ketetapan.html   

http://bahrusshofa.blogspot.com/2006/05/imam-nawawi-tidak-usolli.html    

http://addriadis.blogspot.com/2011/06/hukum-membaca-usholli-dalam-sholat.html
*

Popular Posts