"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Tempat paling mulia di dunia

*
Maqam Nabi Muhammad sallallahu `alaihi wa sallam di dalam Masjidil Nabawi di Madinah

Ulama telah berijma' bahwa tempat yang dihuni oleh jasad Rasulullah Shallallahu 'Alayhi wa Sallam adalah paling mulia di permukaan bumi, melebihi Ka'bah sekalipun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Asakir, (Abul Walid) al-Baji dan al-Qadli 'Iyyadl (dengan lafadh "tempat kubur Nabi"), bahkan Tajuddin al-Subki menukil sebagaimana disebutkan oleh al-Sayyid al-Samhudi di dalam kitab Fadloilul Madinah dari Ibnu 'Aqil al-Hanbali bahwa "Tempat yang dikuburkan (qubira) jasad al-Musthofa Shallallahu 'Alayhi wa Sallam juga lebih mulia daripada 'Arsy". Al-Fakihani memperjelas tentang kemuliaannya atas seluruh langit dengan lafadhnya: Aku berkata: "dan juga lebih mulia dari seluruh langit, dan aku tidak melihat ulama yang mengingkari yang demikian".

Syaikh Nuruddin al-Hallabi di dalam al-Sirah al-Halabiyyah juga menerangkan: "Ulama telah berijma' bahwa tempat dimakamkan padanya jasad Rasulullah sallallahu `alaihi wa sallam merupakan tempat paling mulia diseluruh bumi, bahkan lebih mulia dari Ka'bah al-Syarifah. Sebahagian ulama berkata: bahkan lebih mulia dari seluruh langit hingga 'Arsy sekalipun".Masjidil Haram di Mekah


Masjidil Nabawi di Madinah


Masjidil Aqsa di Palestin


Dari Abi Hurairah ra. Nabi Muhammad sallallahu `alaihi wa sallam bersabda, "Satu solat di masjid ku ini (masjid Nabawi) lebih baik dari seribu solat di tempat lain kecuali Masjidil-Haram". (HR Bukhari dan Muslim)

"Solat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih afdal dari 1,000 solat di masjid lain kecuali masjidil Haram dan solat di masjid Haram lebih afdal dari 100,000 solat di masjid lain". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Dari Jabir, katanya, Nabi sallallahu `alaihi wa sallam bersabda, Nabi Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai Tanah Haram, sementara Aku pula menjadikan Madinah sebagai Tanah Haram meliputi kawasan di antara dua kawasan berbatu hitam. Pokoknya tidak boleh dipotong dan binatang buruannya tidak boleh diburu. (HR. Muslim)

Menurut Imam al-Razi RH: Maksud al-haram (sama ada bulan haram atau tempat haram) ialah maksiat padanya dibalas dengan dosa yang lebih besar dan kebaikan dibalas dengan pahala yang lebih besar. (al-Razi, jil.16, ms. 53).

Dari Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad sallallahu `alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sepatutnya (bersusah payah) keluar belayar (untuk menziarahi mana-mana masjid) kecuali ke tiga buah masjid, Masjidil Haram di Mekkah, Masjidir Rasul ( Masjidi an-Nabawi di Madinah ) dan Masjidil Aqsa di Palestin." (HR Bukhari)


Wallahu a'lam.Link pilihan:

Tanah Haram Makkah Dan Batasan-Batasannya

Keistimewaan Tanah Haram Makkah


Apa itu Tanah Haram dan Tanah Suci ?*

Popular Posts