"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Wives and children of the prophet Muhammad shollallahu 'alaihi wasallam

*

Rasulullah's shallallahu ‘alaihi wasallam wives :
 1. Khadijah binti Khuwailid r.a.
 2. Saudah binti Zum'ah r.a.
 3. Aisyah binti Abu Bakar r.a.
 4. Hafsah binti Omar Al-Khattab r.a.
 5. Zainab bin Jahsyin r.a.
 6. Zainab binti Khuzaimah r.a.
 7. Ummu Salamah (Hindon binti Abi Umaiyah) r.a.
 8. Ummu Habibah (Ramlah binti Abi Sufian) r.a.
 9. Juwairiyah binti Al-Harith r.a.
10. Maimunah binti Al-Harith r.a.
11. Safiah binti Hoiyi bin Ahtab r.a.
12. Mariyah Al-Qibtiyah r.a.

Rasulullah's shallallahu ‘alaihi wasallam children with Khadijah r.a. :
1. Al-Qasim
2. 'Abdullah
3. Zainab
4. Ruqaiyah
5. Ummu Kalthum
6. Fatimah

Rasulullah's shallallahu ‘alaihi wasallam son with Mariyah Al-Qibtiyah r.a. :
1. Ibrahim


اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد


*

Popular Posts