"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Isti'azah

*


Isti'azah ialah semua lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan untuk meminta perlindungan kepada Allah.  

Di antara contoh isti'azah ialah surah An-Nas.  

Ta'awwuz juga satu antara isti'azah. Ta'awwuz ialah lafaz "A'uzubillahi minasy syaitonir rajiim".

“Bahawasanya Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam membaca a’uzubillahi minasy syaitonir rajiim sebelum membaca al-Quran”. (HR Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf ).


Wallahu a'lam.


*

Popular Posts